utf-8

Kristuksen tiet

http://www.ways-of-christ.com/fi/

Nimiölehti, tekijänoikeudet

Tämän internetsivun saa printata ja kopioita saa välittää edelleen, mikäli sisältöä ei muuteta. Meille jää tekijänoikeus.

Tuotettu tässä muodossa vuosina 1991 - 2019; julkaistu internetissä ensimmäistä kertaa 30.01.2001; tämä on uusi suomenkielinen lyhenne 19.12.2002..., johon on tehty myöhemmin parannuksia. .Pdf versio ... kB, 127 s.

© Tekijä: Kristuksen tiet – projekti (Christuswege/ Ways of Christ™).

Kotisivu: Helmut Ziegler.

Tämä kotisivu „Kristuksen tiet" on tutkimus- ja tiedotusprojekti, joka edustaa ekumeenista suuntausta. Se on kirkkokunnista, uskonlahkoista ja muista uskonnollisista yhteisöistä riippumaton, mutta ei minkään niistä vastainen. Uskon ydin pysyy yllä – ilman dogmaattis-fundamentalistista menettelyä. "Kristuksen tiet" ei tee lähetystyötä eikä siihen voi liittyä jäseneksi. Se ei tavoittele taloudellista voittoa eikä poliittista vaikutusvaltaa.

Toiminta-alueeseen kuuluvat kaikki kristinuskoon liittyvät aiheet sekä uskontojen välisen dialogin käyminen. Yhtenä painopisteenä on pyrkiä kuvaamaan syvällisesti aluetta, joka on jäänyt toistaiseksi osittain pimentoon – kristinuskon henkistä puolta. Muita kristinuskon osa-alueita, jotka koskevat sosiaalisia kysymyksiä, pidetään tästä erittelevästä näkökulmasta huolimatta kuitenkin aivan yhtä tärkeinä. (Katso myös Päätekstin johdanto ja metodiset ohjeet.)

A web-oldalak a mértékadóak

Suosittelemme seuraamaan kotisivuja; pdf-tiedostot eivät välttämättä sisällä aivan kaikkia uusimpia muutoksia ja lisäyksiä.

Käännökset eri kielillä eivät välttämättä merkitse automaattisesti kannanottoa tilanteeseen tietyissä maissa.

Mikäli muiden tekijöiden kotisivuista tai kirjoista on mainintoja, "Kristuksen tiet" ei välttämättä vastaa niiden kaikkia sisältöjä.

Sähköposti: ways-of-christ.com . Pyydämme mahdollisuuksien mukaan kirjoittamaan englanniksi ja saksaksi.

Muun kuin englannin- ja saksankielisiä versioita ei ole aina tarkastettu.

Painettu saksankielinen versio voidaan tilata osoitteesta: Boehm, "Bewusst", Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel. Hinta 3,50 euroa; julkaisija ja tekijänoikeuksien haltija on O.Boehm. Ilmestynyt heinäkuussa 2001.

kotisivu: (windows-1252)

Jeesuksen Kristuksen tiet, hänen panoksensa inhimilliseen tietoisuuteen ja ihmiskunnan ja maapallon muutoksiin.